Skip to main content

SNN VIA Subsidie

The development of a prototype for personalized custom glasses

We believe in the importance of the perfect frame that fits its wearer seemlesly, both in comfort and style. Because a frame that fits so well you do not notice it but at the same time looks so remarkebly good, that is what makes a spectacle wearer happy. 
Our vision for custom-made acetate frames are brought to life with the support of the SNN. The project was co-funded by the Union as a response to the COVID-19 pandemic. We got subsidy for the following activities:
  • Developing a software that generates the perfect frame for the consumer through very precise measurements of the face, combined with various design options.
  • Establishing a production process specifically for custom-made frames.

Ontwikkeling prototype proces gepersonaliseerde maatwerk brillen (Dutch)

Wij geloven in het belang van het perfecte montuur dat naadloos bij zijn drager past, zowel in comfort als in stijl. Want een montuur dat zo lekker zit dat hij niet opvalt maar tegelijkertijd zo opvallend goed staat, daar wordt een brildrager gelukkig van! 

Onze visie voor op maat gemaakte acetaat monturen is tot leven gekomen met steun van de SNN. Het project is mede gefinancierd door de Unie als respons op de COVID-19-pandemie. we ontvangen subsidie voor de volgende activiteit(en):

  • Het ontwikkelen van software dat door zeer exacte metingen van het gezicht, gecombineerd met diverse design opties, het perfecte montuur genereert voor de consument.
  • Het tot stand brengen van een productieproces speciaal voor op maat gemaakte monturen.