Skip to main content

Privacybeleid

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft NorthBound 20|20 de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens via deze website worden verzameld. In dit privacy statement staat alles over de persoonsgegevens die worden verwerkt via deze website en onze nieuwsbrief.

Cookies
Voor het verzamelen van statistieken maakt NorthBound 20|20 gebruik van de geanonimiseerde variant van Google Analytics. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens. Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. NorthBound 20|20 registreert gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina’s en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kan NorthBound 20|20 de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. De persoonsgegevens zijn voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Inschrijving voor nieuwsbrief
NorthBound 20|20 kan de mogelijkheid geven om je in te schrijven voor de nieuwsbrief. Hiermee geef je toestemming om de door jou verstrekte gegevens op te slaan. Op die manier kan NorthBound 20|20 je op de hoogte houden van activiteiten, nieuws en ontwikkelingen. NorthBound 20|20 biedt te allen tijde de mogelijkheid om je af te melden.

Opslag en verwerking van gegevens
De door jou ingevulde gegevens van een webformulier worden opgeslagen door TechLogics CMS. Deze staan altijd op servers die door TechLogics zelf worden beheerd. NorthBound 20|20 heeft een bewerkersovereenkomst met TechLogics voor de verwerking van de gegevens. Deze servers staan in Nederland en zijn onder Nederlandse jurisdictie. Deze informatie is voor onze eigen doeleinden en wordt niet buiten Nederland gestuurd (nu of in de toekomst). Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.

 

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij deze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier. Wij zullen deze informatie dan verwijderen. NorthBound 20|20verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens die in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn opgenomen zoals gegevens over ras, geloof, van medische aard, politieke voorkeur, seksuele leven, lidmaatschap van een vakbond of een strafrechtelijk verleden. NorthBound 20|20 zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Delen met anderen
NorthBound 20|20 deelt jouw persoonsgegevens alleen als dit noodzakelijk is met derden voor het uitvoeren van een overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. NorthBound 20|20 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@vrelax.com.

Beveiliging
NorthBound 20|20 neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn, heb je een klacht of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@vrelax.com.